We bieden een kleinschalige vorm van opvang met 24 uur begeleiding in een gezinssituatie, waarbij de kinderen met vertrouwde mensen om zich heen te maken hebben en er altijd iemand beschikbaar is. In ons Driestroomhuis werken vaste medewerkers. Ze zijn regelmatig aanwezig en net zo vertrouwt voor de kinderen.

Stagiaire kunnen ons team versterken. Stagiaires werken gemiddeld 20 uur per week. Dit om de continuïteit te waarborgen.

De begeleiding en mogelijkheden in en om ons huis, contacten met buurtbewoners en kinderen, sport of vrijetijdsbesteding club geven ze mogelijkheden in kleine stapjes verder te ontwikkelen. Niet kijken naar wat een kind niet kan, maar juist naar wat een kind kan, wilt en in zich heeft om verder te ontwikkelen.

Een langere periode bij dezelfde mensen, in een vertrouwde omgeving waarin een kind doorgroeit naar puber en volwassenheid. Net als thuis.

We creëren nieuwe kansen voor kinderen met een beperking. Dit doen we door ze een veilige leefomgeving te bieden waarin ze kunnen leren, worden begeleid, behandeld en opgevoed. Hierdoor krijgen ze een volwaardige positie in de samenleving en bereiken ze het maximale wat binnen hun mogelijkheden ligt.