Samenwerking en Indicatiestelling

Onze kracht is kleinschaligheid, flexibiliteit en zelfstandigheid. We zijn aangesloten bij een overkoepelende organisatie die ons ondersteunt en de kwaliteit bewaakt. is er een gedragskundige van ’s Heeren Loo betrokken. Wilt u uw kind bij ons plaatsen? Dan heeft hij of zij een geldige indicatiestelling of persoonsgebonden budget (PGB) nodig. ‘s Heeren Loo en wij kunnen u hierbij ondersteunen. Plaatsing gebeurt bij ons altijd in overleg met onze gedragsdeskundige en na een uitgebreide kennismaking. We bieden opvang voor regulier IQ/ LVG/ VG  met bijkomende problematiek. We kijken of een kind wat aangemeld wordt binnen de bestaande bezetting van cliënten past. Er zijn een aantal indicaties die we niet kunnen plaatsen. Wilt u precies weten wat de mogelijkheden zijn, schroom dan niet om contact op te nemen.

Voor indicatie stelling
verwijzen we u door naar ’s Heeren Loo
tel: 0800 - 355 55 55
info@sheerenloo.nl
Aanmeldingen vanuit andere organisaties zijn welkom met indicatie stelling

Plaatsing

Graag ontvangen we voor het gesprek de gewenste ondersteuning- en behandelgegevens. Bezit u een indicatiestelling ontvangen we deze ook bij de aanmelding. Dit om te kijken of we de gewenste opvang kunnen bieden. We beoordelen eerst de aanmelding voor we een persoonlijk gesprek plannen.

Kennismakingsgesprek

Mochten we vanuit de aanmeldgegevens een mogelijke match zien, maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Als ouder of gezinsvoogd kunt u ervoor kiezen een oriënterend gesprek met ons te plannen. Op deze manier kunt u een beeld van ons vormen, voor we een kind vertellen dat er een mogelijke plaatsing is. Belangrijk is dat ouders zich prettig bij ons zorgaanbod en onze persoonlijkheid voelen. Het allerbelangrijkste is altijd dat het kind zich prettig voelt bij ons en hier de begeleiding kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Komt de zorgvraag van het kind overeen met ons zorgaanbod? Dan kan het kind met ons ‘meedraaien’ in huis.Soms is een plaatsing op zeer korte termijn nodig en is het onmogelijk de wenmomenten te plannen. Is er voldoende tijd kijken we per kind wat de tijd is die het nodig heeft om goed te wennen. Hij of zij kan bijvoorbeeld een ochtend of een middag komen spelen, maar kan ook met de ouders op visite komen. Alle momenten van contact worden geëvalueerd. We proberen het hele proces rustig op te bouwen en stap voor stap verder te gaan. We kijken altijd naar de behoeften van het kind en de ouders. De eerste momenten van contact zijn nog samen met de ouders of een ander vertrouwd persoon, daarna nemen wij de zorgtaken over. We zetten samen met het kind stappen op de weg naar de toekomst. Het is belangrijk dat de kinderen contact onderhouden met hun ouders en familie. We werken vanuit onze opvoeding en visie. Tijdens “mijn plan” besprekingen over uw kind stemmen we af wat u en wij belangrijk vinden om de komende periode aan te werken. Samen bekijken we wat het beste is voor uw kind(eren).We werken samen met andere professionals en deskundigen, dit vindt altijd plaats in het belang van het kind.