Visie

 

Wij geloven dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen. Kinderen zijn verschillend, maar ieder kind heeft behoefte aan positieve levenservaringen.

We stimuleren empowerment en bieden leermomenten waar ze kracht en energie uit kunnen halen. Het draait om zaken die ieder kind moet krijgen,namelijk: liefde, warmte, aandacht, begrip en respect.

Missie

We bieden het kind de mogelijkheid om met kleine of grotere stapjes vertrouwen te winnen en zich te hechten. Het is belangrijk om succeservaringen te ondervinden. Ze krijgen de ruimte en de mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen en op te groeien. We begeleiden de kinderen met liefde en aandacht in dit proces.

Empowerment vinden we belangrijk. De eigen capaciteiten benutten en ontwikkelen om, in economisch en sociaal opzicht, actief mee gestalte te geven aan het eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt.

Empowerment

We streven naar empowerment voor iedereen door:

Lichamelijk Welzijn

Dit zijn de eerste basisbehoeften,
zoals: eten/drinken,
slapen en liefde en warmte.
We bieden de kinderen voldoende en gezonde voeding. Ze krijgen bij ons
de ruimte en ze vinden geborgenheid.

Veiligheid en Zekerheid

Vanuit een goed lichamelijk welzijn kunnen kinderen zich verder ontwikkelen.
Dit in een prettige en vertrouwde woonomgeving
die veiligheid en structuur biedt.
Met veel liefde en op z’n tijd een knuffel.

Sociaal Contact

Vanuit de vertrouwde omgeving in het gezinshuis het bestaande contact van gezin, familie en b.v. school koesteren. En stappen zetten naar uitbreiding van sociaal contact. Banden met andere mensen aangaan en onderhouden.
Deelname aan een sport, clubs en mee op vakantie gaan. De kinderen draaien in ons gezin mee en gaan ook mee naar onze activiteiten, zoals: een familiebezoek, een verjaardag of een wandeling.

Waardering en Erkenning

Eigenwaarde en er te mogen zijn. Een positief zelfbeeld.
Weten wat je wil en hierin zelf keuzes maken.
Waardering krijgen voor wie je bent. We benadrukken het goede en gewenste gedrag.
We doen dingen voor en we doen dingen samen.
Kinderen krijgen kansen om positieve ervaringen op te doen
en steeds een stapje verder te ontwikkelen.

Zelfontplooiing

Verder ontwikkelen, je eigen wil uitvinden en ervaren wat je prettig en minder prettig vindt.
Eigen keuzes maken waar mogelijk is en (mee) beslissen.
Zelfstandig handelen en werken aan zelfredzaamheid.